057-2019 - page 1

trong so nay
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
057
(5522) -
Thứ Bảy 16-3-2019
trang
11
trang
13
trang
6
trang
9
trang
5
trang
3
trang
15
trang
3
Theo dòng
Kinhhoàngtườngsập,
6côngnhânthiệtmạng
Lãnh đạo dừng ký
“tươi”, đóng dấu đỏ,
chỉ ký điện tử
Trận chiến giành thị phần
nước mắm 4,5 tỉ USD
Alibabaraobánhàng
chụcdựánảoởĐồngNai
Viếttiếpướcmơcho
cậubélàmthuêbịnạn
thươngtâm
Tráchnhiệmpháplý
vụdải
bêtông
gâychết
người
Độtphámộtcáiđãlợi
cảngàntỉ
15 giờ ngày 12-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
và Văn phòng Chính phủ thực hiện một quy trình
trình ký, ban hành quyết định của Thủ tướng
Chính phủ. Quyết định này phê duyệt đề án Cổng
dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm
quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện
tử trên môi trường mạng qua Trục liên thông.
U-23ViệtNamgiannan
vượtkhó!
Nhiều ý kiến cho rằng nướcmắmtruyền thống không chỉ ngonmà còn phải có nhãnmác đẹp cùng các cải tiến khác để thu hút được nhiều người mua. Ảnh: HOÀNGGIANG
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook