094-2019 - page 10

10
tài liệu đặc biệt (hồ sơ thầu,
vé máy bay, hộ chiếu, sổ hộ
khẩu, bằng gốc đại học…)
thì bưu điện bồi thường chi
phí làm lại giấy tờ, tối đa là
1 triệu đồng.
- Trường
hợp bưu gửi
bịchuyểnhoàn
sai do lỗi của
bưu điện thì
mi ễn cước
chuyển hoàn
và bồi thường
cước đã thu
khi gửi.
- Đối với
bưu gửi của
khách hàng có nội dung là
hàng hóa bị thất lạc, hư hại
hoàn toàn thì mức bồi thường
sẽ căn cứ vào thỏa thuận của
hai bên trong từng trường
hợp cụ thể.
Như vậy, nhìn vào mức bồi
thường như trên có thể thấy
khi bưu gửi bị mất thì khách
hàng sẽ được bồi thường tối
đa là bốn lần cước dịch vụ
gửi và thường rất thấp so với
giá trị tài sản, bởi cước dịch
vụ chỉ vài chục ngàn đồng.
Nên khai giá để
tự bảo vệ mình
Trong trường hợp bưu gửi
có giá trị cả chục triệu đồng
khi vận chuyển bị thất lạc,
hư hỏng hoàn toàn thì căn
cứ vào quy định trên, tính ra
người gửi chỉ được bưu điện
bồi thường có mấy trăm ngàn
đồng. Những bạn đọc rơi vào
tình trạng này đều bức xúc
khi giá trị bồi thường không
tương xứng với giá trị tài sản
bị thất lạc.
Về vấn đề này, bà Hương
thông tin: Hiện công ty chuyển
phát nhanh bưu điện có dịch
vụ khai giá. Đây là dịch vụ
mà người gửi có thể sử dụng
thêm khi ký gửi bưu gửi bằng
cách kê khai giá trị nội dung
hàng gửi.
“Đối với khách hàng gửi tài
sản có giá trị lớn, trách nhiệm
của chuyên viên bưu điện tiếp
nhận là phải tư vấn, phổ biến
cho khách hàng dịch vụ này
để khách hàng lựa chọn có
tham gia hay không. Trong
trường hợp xảy ra mất mát,
giá trị kiện hàng là bao nhiêu
thì khách hàng sẽ được bồi
thường 100% giá trị với điều
kiện khách hàng phải cung
cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
Khách hàng không sử dụng
dịch vụ khai giá thì bưu điện
chỉ bồi thường bốn lần phí
vận chuyển. Vì vậy, khi gửi
tài sản có giá trị lớn, khách
hàng nên sử dụng dịch vụ khai
giá để đảm bảo quyền lợi của
mình” - bà Hương nói.•
HỮUĐĂNG
T
hời gian vừa qua có nhiều
bạn đọc phản ánh tới
Pháp Luật TP.HCM
đặt
câu hỏi khi gửi đồ qua bưu
điện sau đó bị thất lạc thì
mức bồi thường như thế nào
và thủ tục khiếu nại ra sao.
Cụ thể, từ Philippines, bạn
đọc
Hoang Phung
phản ánh:
“Tôi có một thùng hàng gửi
qua Philippines, gửi từ tháng
12-2018 đến tận tháng 3-2019
tôi vẫn không nhận được hàng.
Liên hệ bưu điện chỗ gửi hàng
thì họ không giải quyết và
cũng không cho tôi biết hàng
của tôi đang ở đâu, cũng có
thể là đã mất rồi và yêu cầu
tôi đợi. Tôi phải làm sao?”.
Còn bạn đọc
Bao Tram
thông tin: “Tôi bán hàng
online, gần đây tôi có gửi
hàng cho khách qua dịch vụ
bưu điện chuyển phát nhanh.
Tuy nhiên, đã gần hai tuần
rồi khách của tôi vẫn chưa
nhận được hàng. Khi liên hệ
với bưu điện thì họ nói rằng
bưu kiện của tôi đang bị thất
lạc. Bằng cách nào để tôi đòi
lại kiện hàng?”...
Đồgửigiátrị,bồi thường
vài trăm ngàn đồng
Trao đổi với chúng tôi,
bà Nguyễn Thị Thu Hương,
Phó phòng Kỹ thuật nghiệp
vụ, Bưu điện TP.HCM, cho
biết: Khi người sử dụng dịch
vụ bưu chính có khiếu nại
về đồ gửi bị thất lạc hay suy
suyển, hư hỏng thì thời hiệu
để khách hàng khiếu nại là
“Khi gửi tài sản có
giá trị lớn, khách
hàng nên sử dụng
dịch vụ khai giá để
đảm bảo quyền lợi
của mình.”
NguyễnThịThuHương
,
Phó phòng Kỹ thuật
nghiệp vụ, BưuđiệnTP.HCM
sáu tháng kể từ ngày kết thúc
thời gian toàn trình của bưu
gửi đối với trường hợp khiếu
nại về việc mất bưu gửi (bưu
phẩmgửi đi), chuyển phát bưu
gửi chậm so với thời gian đã
công bố. Hoặc
một tháng đối
với trường hợp
bưu gửi bị suy
suyển, hưhỏng
kể từ ngày bưu
gửi được phát
chongườinhận.
Mứ c b ồ i
t hường đố i
với bưu gửi
chuyển phát
nhanh (EMS) trong nước
như sau:
- Trường hợp bưu gửi chậm
phát thì bồi thường hoàn lại
cước đã thu khi chấp nhận
bưu gửi.
- Trường hợp bưu gửi bị
mất hoặc hư hại hoàn toàn
thì mức bồi thường bằng bốn
lần mức cước đã thu, tối thiểu
là 200.000 đồng. Riêng đối
với bưu gửi có nội dung là
Cách khiếu nại khi bưu phẩm gửi
bị thất lạc, hư hỏng
Hiện nay tại mỗi bưu cục đều niêm yết công khai quy
trình giải quyết khiếu nại, do đó khi có khiếu nại về chất
lượng dịch vụ, bưu gửi bị thất lạc, hư hỏng thì mọi người
có thể tới trực tiếp bưu cục nơi đã gửi bưu kiện hoặc có thể
tới bất kỳ bưu cục nào trong hệ thống của bưu điện Việt
Nam để khiếu nại.
Ngoài ra, khách hàng còn có thể khiếu nại gián tiếp qua
thư điện tử hay qua điện thoại bằng cách gọi tới trung tâm
chăm sóc khách hàng 1900545481 và cung cấp cho nhân
viên mã đơn hàng để được giải quyết.
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
,
Phó phòng Kỹ thuật
nghiệp vụ, Bưu điện TP.HCM
Hàng gửi bưu điện
bị lạc, bồi thường sao?
Bạn đọc -
ThứHai 29-4-2019
Một bạn
đọc từng
phản
ánh với
Pháp Luật
TP.HCM
về
việc bưu gửi
mất chiếc
điện thoại
iPhone 7
nhưng anh
được bồi
thường
rất thấp.
Ảnh: VÕHÀ
Bưu phẩmgửi đi bị mất hoặc hư hại hoàn toàn thì mức bồi thường chỉ
bằng bốn lần phí dịch vụ vận chuyển.
Từ thứ Hai (ngày 29-4)
đến thứ Tư (ngày 1-5):
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Năm, 2-5:
Sáng
: Luậ t sư (LS)
LÊ DŨNG (dân sự, hình
sự).
Thứ Sáu, 3-5:
Sáng
: LSTRỊNHCÔNG
MINH (dân sự, nhà đất,
Luật Doanh nghiệp, hôn
nhân gia đình).
Thứ Bảy, 4-5
:
Sáng
: LS NGÔ MINH
TRỰC (dân sự, hình sự,
kinh tế).
Góc ảnh
Lịch tư vấn pháp luật miễn phí của
báo
Pháp Luật TP.HCM
(Từ ngày 29-4 đến 4-5)
Sáng: Từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30.
Địa điểm: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,
TP.HCM.
Lịch tư vấn pháp luật của Trung tâm
Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM
(
Từ ngày 29-4 đến 4-5
)
Sáng: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều: Từ 13 giờ
đến 17 giờ.
Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước,
470 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, TP.HCM.
Thứ Hai, 29-4:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Ba, 30-4:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Tư, 1-5:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Năm, 2-5:
Sáng
: TGV BÙI THỊ
CÔNG NƯƠNG; các LS
HUỲNH KHẮC THUẬN,
LƯƠNG VĂN THUẬN.
Chiều:
TGV HUỲNH
TẤN ĐẠT; LS ĐÀO THỊ
BÍCH LIÊN.
Thứ Sáu, 3-5:
Sáng
:GĐ-TGVNGUYỄN
MINH CHÁNH; các LS
ĐOÀN TRỌNG NGHĨA,
NGUYỄNTHỊKIMTIẾNG.
Chiều
: TGV TRẦN THỊ
HỢI;LSPHẠMCHÍTHẮNG.
Thứ Bảy, 4-5:
Sáng
:TGVTRẦNMINH
HUỆ; TRẦNNGỌCKIỀU
DIỄM.
Chiều:
TGV NGUYỄN
THANHGIANG; VÕTẤN
TÂN.
*Địađiểm:TANDTP.HCM,
131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
phường Bến Thành, quận
1, TP.HCM.
Thứ Hai, 29-4:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Ba, 30-4:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Tư, 1-5:
Nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
Thứ Năm, 2-5:
Sáng
:TGVVÕTẤNTÂN.
Thứ Sáu, 3-5:
Sáng
: TGV NGUYỄN
THANH GIANG.
Thứ Bảy, 4-5:
Sáng
:TGVTRẦNĐỒNG
MINHNGỌCKIMKHÁNH.
Những mối nguy trước mắt
Trên quốc lộ 1A,
khu phố 3, phường
An Phú Đông, quận
12, TP.HCM có nắp
hố ga bị mất lâu
ngày gây nguy hiểm
cho người đi đường.
Người dân đã đặt vật
cảnh báo
(ảnh 1)
.
Tại một ngã
ba quốc lộ 51 -
Nam Cao (thuộc ấp
Tân Mai 2, xã Phước
Tân, TP Biên Hòa,
Đồng Nai) có nắp hố
ga bị hỏng. Người
dân cho hay tình
trạng này tồn tại nhiều tháng nay nhưng chưa được
thay nắp mới nên đã gây cản trở và nguy hiểm cho
người tham gia giao thông
(ảnh 2)
.
THÁI HOÀNG
1
2
Ban Biên tập và tập thể CB-PV-NV
Báo
Pháp Luật TP.HCM
Chúc mừng Lễ Thành Hôn của anh
Lê Ánh
Phóng viên
và chị
Huỳnh Thủy
Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook