117-2019 - page 1

CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
SỐ
117
(5584) -
ThứBa28-5-2019
Thu hồi đất, quy hoạch
theo ý nhà đầu tư?
Thủ tướng phát biểu tại
Diễn đàn doanh nghiệp
Việt Nam - Thụy Điển
trang
2
trang
3
ĐBNguyễnNgọc Phương (Quảng Bình)
Phó Thủ tướng TrịnhĐìnhDũng. Ảnh: TTXVN
trong so nay
trang
11
10ngàychạysôthi
3trườngchuyên
Đạigia
laođao
vì“xây
nhàtrên
đấtngười
khác”
Tăng tiềnphạt
nhưng phải
triệt nạn “cưa
đôi” với CSGT
Mẹnữsinhgiaogàđã
đánhlạchướngcơquan
điềutra!
King’sCupkhóta,
khóngười
trang
14
trang
5
trang
15
trang
13
VụNgânhàngĐôngÁ:
Vũ“nhôm”tiếptục
kêuoan
trang
6
“Có
những khu
vực quy hoạch rồi,
nhưng do chi phối
của các doanh nghiệp
nên nhiều lãnh đạo
tỉnh điều chỉnh gây
bức xúc cho
người dân”
“Các bộ, ngành
địa phương cần tăng
cường kiểm soát, khắc
phục quy hoạch treo, dự
án treo. Bồi thường tái
định cư phải đảm bảo hài
hòa lợi ích người dân, xử
lý nghiêm các cán bộ
sai phạm”
Ảnhminh họa: HG
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook