064-2020 - page 11

11
Kinh tế -
Thứ Tư25-3-2020
Du lịch đóng băng: Sếp không
lãnh lương, nhân viên cầm cự
TÚUYÊN
N
hăm hạn chế d i ch
COVID-19 lây lan,
Thủ tướng Chính phủ
đã quyết định tạm dừng nhập
cảnh đối với tất cả người
nước ngoài vào Việt Nam
từ ngày 22-3. Bên cạnh đó,
hàng loạt đia phương thông
bao tam dưng đon khach
hoặc đóng cửa các khu du
lịch, vui chơi giải trí.
Trước tình hình trên, cac
công ty du lịch đành bóng
băng cả du lịch nôi đia lẫn
nươc ngoai. Song song đó,
từng công ty đang cố gắng
xoay xở để vượt qua khó khăn,
chờ dịch được kiểm soát.
Đóng cửa chờ
qua dịch
Ông An Sơn Lâm, Giam
đôc Công ty TNHH Thuyên
buômĐông Dương, cho biêt:
Ngày 22-3, công ty phuc vu
đoan 40 khach nươc ngoai
cuôi cung. Từ ngày 23-3, công
ty chinh thưc đong cưa, tam
dưng hoat đông trong vong
sau thang.
“Do ảnh hưởng của dich
bệnh nên doanh thu sut giam
mạnh. Du chúng tôi co quy
dư phong nhưng chi cầm cự
được vài thang. Trươc tinh
hinh dich diên biên phưc tap
và kéo dài, chung tôi nhân
thây không thê câm cư nôi
nữa nên phai tam dưng hoat
đông, chờ hết dịch” - ông
Lâm ngậm ngùi.
Theo ôngLâm, dù tạmđóng
cửa nhưng công ty vẫn phải
gánh nhiều loại chi phí. Ví
dụ, môi thang công ty phai
tra chi phi neo đâu tàu 220
triêu đông. Chưa kê công ty
còn tốn khá nhiều chi phí để
bao dưỡng tau, chi phi thuê
ngươi trông coi tau.
Hiện nay Đông Dương co
khoang 100 ngươi lao đông,
trong đo co 60 nhân viên hơp
đông chinh thưc, con lai lam
theo thơi vu. Do bất khả kháng
nên nhiều nhân viên châmdưt
hơp đông. “Sau dich, khi hoat
đông trơ lai, chúng tôi se tai
ký hơp đông vơi ngươi lao
đông” - ông Lâm cho hay.
Giam đôc Công ty Du lich
TransViet Hoang Đưc Huy
cũng thông tin: Tư khi dich
xay ra đên nay, vơi muc tiêu
đambao an toan cho du khach
lên hang đâu nên công ty chu
đông dưng cac tour, tuyên
trong va ngoai nươc. Không
có nhiều việc làm nên công
ty phải tam thơi căt giam
60% nhân sư. Trong đo một
số nhân viên se về lam viêc ở
môt sô trang trai cua công ty
tai Đa Lat, những người còn
lai se luân phiên làm viêc đê
không ai phai ơ nha.
“Đôi vơi nhưng nhân viên
muôn vê quê chơ hêt dich rồi
trơ lai lam viêc, công ty vân
đong bao hiêm đây đu. Đây
cung la chinh sach giư nhân sư
saukhunghoangcua chung tôi.
Riêng lanh đao công ty cung
đang đi lam chỉ nhân lương
cơ ban đê cung chia se với
nhân viên lúc khó khăn như
thế này” - ông Huy chia se.
Ông Trân Thê Dung, Giam
đôc Công ty Du lich Thê Hê
Tre, Pho Trương Nhom kich
câu du lich nôi địa thuộc Hiêp
hôi Du lich TP.HCM, đánh
giá hiện nay ngành du lịch
trong nước hầu như ngưng
trệ, đóng băng. Một số tỉnh,
thành đã yêu cầu ban quản
lý các di sản thế giới, khu
danh thắng, di tích quốc gia
trên địa bàn… tạm dừng đón
khách. Do vậy, nhiêu công ty
lữ hành buộc phải đóng cửa
hoặc hoạt động cầm chừng,
đồng thời cắt giảm nhân sự
hoặc giảm lương nhân viên.
“Hiện nay công ty tôi vẫn
hoạt động nhưng chỉ có ban
giám đốc, kế toán trưởng,
trưởng bộ phận kinh doanh,
bảo vệ... làm việc. Còn nhân
viên thì tạm nghỉ và hằng
tháng được trợ cấp khoảng
50% lương tổng thu nhập” -
ông Dung kê.
Làm lại từ đầu
Ông An Sơn Lâm, Giam
đôc Công ty TNHH Thuyên
buôm Đông Dương, cho biêt
trong giai đoan dưng hoat
đông công ty se nâng câp
trang thiêt bi, tinh toan lai
Cố gắng không sa thải nhân viên
Ông Tư Quy Thanh, Giam đôc Công ty Du lich Liên Bang,
cho hay dù tạmngưng kinh doanh nhưng hiên nay công ty
không căt giam nhân sư ma luân phiên công viêc đê đam
bao không co ngươi lao đông nao phai nghi.
“La ngươi đưng đâu công ty, tôi vân đi lam binh thương
nhưng không nhân lương. Đây la môt trong nhưng giai
phap để chúng tôi cô găng duy tri, câm cư, tiêp tuc vươt
kho trong mùa dich nay” - ông Thành nói.
Đề xuất miễn, giảm thuế cho du lịch
Bộ VH-TT&DL vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ
đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch
phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Cụ thể, Bộ đề xuất miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho
tiêu d ng du lịch và các doanh nghiệp du lịch trong quý I,
quý II và quý III-2020; giảm 50% thuế VAT cho tiêu d ng du
lịch và các doanh nghiệp du lịch trong quý IV-2020 và quý
I-2021; giảm chi phí môi trường cho các doanh nghiệp du
lịch, giảm thuế khoán đối với các hộ kinh doanh du lịch cá
thể trong năm 2020.
Bêncạnhđó,BộVH-TT&DLcũngđềxuấttriểnkhaigóihỗtrợ
tíndụng cho các doanhnghiệpđầu tưkinhdoanhdịchvụdu
lịch như giảm lãi suất vay từ 3%/năm, đồng thời kéo dài thời
gian ân hạn, chậm trả lãi vay, có các khoản vay ưu đãi mới…
Ngày 24-3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
Mai Xuân Thành đã ký công văn hỏa tốc gửi Cục Hải
quan các tỉnh, TP và các đơn vị liên quan về vấn đề xuất
khẩu gạo.
Theo đó, thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về bảo
đảm an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch
COVID-19, Tổng cục Hải quan Việt Nam yêu cầu: Cục
Hải quan các tỉnh, TP tạm dừng đăng ký, tiếp nhận và
thông quan những lô hàng các loại gạo xuất khẩu từ 0 giờ
ngày 24-3. Tuy nhiên, các lô hàng gạo xuất khẩu đã đăng
ký tờ khai hải quan trước thời điểm trên vẫn được giải
quyết theo quy định.
Tổng cục Hải quan cũng giao Cục Quản lý rủi ro thiết lập
tiêu chí đưa một số mặt hàng gạo các loại thuộc phân nhóm
HS 1006.20, 1006.30 và 1006.40 vào diện cấm xuất khẩu.
“Cục Hải quan các tỉnh, TP, Cục Điều tra chống buôn
lậu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác đấu
tranh, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gạo
các loại qua biên giới và xử lý theo quy định của pháp
luật” - công văn của Tổng cục Hải quan nêu rõ.
CHÂN LUẬN
san phâm cho hoan thiên đê
sau khi dich đươc kiêm soat
se thu hut khach quay lai.
Ông Lâm nói: “Tôi xem
giai đoan sau dich giông như
khơi nghiêp trơ lai. Lý do là
khác với những nganh khác,
du lich khó hồi phục ngay sau
dịch vì tâm lý du khach còn
e ngại nên se mât nhiêu thơi
gian hơn. Trong lúc khó khăn
như hiện nay, tôi mong muôn
đươc giam 30%, 50%, 70%
phi neo đâu tàu, con nhưng
chi phi khac chúng tôi co thê
gồng mình lo liệu đươc”.
Tương tự, theo ông Hoang
Đưc Huy, Giam đôc Công
ty Du lich TransViet, trươc
tinh hinh khó khăn, công ty
đa điêu chinh kê hoach kinh
doanh, chuẩn bị cac kịch bản
săn sang hôi phuc khi dich đi
qua. Đơn cử như công ty tập
trung tô chưc công tac đao tao
nhân sư, nghiên cưu phat triên
cac san phâmmới, thị trường
mới... “Chung tôi xác định đây
la giai đoan ngu đông, giam
cac hoat đông chư không phai
ngưng hẳn” - ông Huy noi.
Đại diện Hiêp hôi Du lich
TP.HCM đề nghị để giúp các
đơn vị lữ hành chống chọi
khó khăn cũng như sớm phục
hồi hoạt động sau khi ngăn
chăn dịch bệnh, Nha nước
nên triển khai gấp gói hỗ trợ
như giảm thuế giá trị gia tăng
(VAT), thuế thu nhập doanh
nghiệp... Tuy nhiên, các giải
pháp cần triển khai đồng bộ
và không nên phân biệt công
ty lớn, công ty nhỏ hoặc giải
quyết ưu tiên cho đơn vị lớn
trước, đơn vị nhỏ sau.
“Lâu nay các công ty lữ
hành đều đóng góp cho phát
triển kinh tế, giải quyết việc
làm cho người lao động, đóng
thuế, phí... Do vậy, không nên
phân biệt khi hỗ trợ” - đại diện
Hiệp hội Du lịch TP.HCM
nêu quan điểm.•
“La ngươi đứng đâu công ty, tôi vẫn đi lambình thương nhưng không nhận lương” - giámđốc một công ty
du lịch tại TP.HCMchia sẻ.
Trước tác động của dịch bệnh, doanh thu của các doanh nghiệp lữ hành bị ảnh hưởng nặng nề.
Trong ảnh: Khách nước ngoài mang khẩu trang thamquan TP.HCMchiều 24-3. Ảnh: HOÀNGGIANG
Các doanh nghiệp
du lịch đã gặp khó
khăn rất lớn, nhiều
doanh nghiệp phải
chấm dứt hoạt động
kinh doanh.
Các lô hàng gạo xuất khẩu đã có tờ khai hải quan trước 0 giờ
ngày 24-3 vẫn tiếp tục được giải quyết. Ảnh: TL
Tiêu điểm
Sơ Du lich TP.HCM cho hay:
Trong ba tháng đầu năm2020,
lượngkháchquốc tếđến thành
phố ước chỉ đạt 1,3 triêu lượt,
giảm 38,81% so với c ng kỳ;
tổng doanh thu du lịch TP ước
đạt 27.055 tỉ đồng, giảm21,8%
so với c ng kỳ.
Tạm dừng xuất khẩu gạo từ 24-3 vì COVID-19
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook