148-2020 - page 1

CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
Thủ tướng: “Hành
động hơn nữa,
chống trì trệ”
trang
4
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM VÕ VĂN HOAN:
TP.HCM sẽ rà soát,
xóa quy hoạch
không khả thi
trang
3
Căn nhà nằmngaymặt tiền đường 24 (phường Linh Trung, quận ThủĐức, TP.HCM) chỉ được cấp phép xây dựng có thời hạn do nằmtrong quy hoạch đất dân cư xây dựngmới. Ảnh: VIỆTHOA
trong so nay
TP.HCMnỗlựccaonhấtđể
vựcdậynềnkinhtế
Hàng ngàn
hộ dân
hiến đất vàng
mở rộng hẻm
Bấtngờtìnhtiếtvụ
đươngsựđịnhnhảylầu
tạitòa
Đauvaigáy,đikhámra
ungthưphổi
NgườiNgamởđườngđể
ôngPutinlàmtổngthống
đến2036?
Coichừngmuaphảithiếtbị
tiếtkiệmđiệndỏm
trang
8
trang
12
trang
16
trang
14
trang
6
trang
5
số
148
(5918)-
ThứSáu3-7-2020
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook