055-2021 - page 11

11
Kinh tế -
ThứBa16-3-2021
Khách dồn dập
mua tour, tín hiệu
vui cho du lịch
TÚUYÊN
D
ịch COVID-19 bùng
phát trong cộng đồng
những ngày cuối năm
2020 khiến du lịch m a tết
vừa qua ảm đạm. Nhưng ở
thời điểm này, d ch dần được
ki m so t nên nhiều khách
mua tour trở lại. C c công
ty du lịch kỳ vọng vaccine
sẽ giúp “giải cứu” ng nh du
lịch trong th i gian tới.
Kỳ vọng du l ch
bùng nổ trở lại
M t s công ty du l ch
thông tin th i gian gần đây
kh ch bắt đầu hỏi mua tour
do d ch bệnh đã cơ bản được
ki mso t. B NguyễnNguyệt
Vân Khanh, Phó Gi m đ c
Ban ti p th Công ty Du lịch
Vietravel, cho hay thông tin
vaccine v Việt Nam v sẽ
được tiêm phòng cho nhi u
đ i tượng đã t c đ ng tích cực
đ n nhu cầu đi du l ch của
du kh ch. Bằng chứng l tai
Vietravel, lượng kh ch đăng
ký tour có tín hiệu khởi sắc.
Đơn cử như trong những
ngày đâu tháng 3 n y, s kh ch
đăng ký mua tour bình quân
mỗi ng y tăng gấp năm lần
so với tuần trước đó. Trong
đó, tỉ trọng kh ch đi du l ch
trọn gói chi m 50%; kh ch
chọn d ch vụ xe, m y bay
và kh ch sạn chi m 50%.
C c đ a đi m du l ch được
kh ch lựa chọn nhi u l Tây
Nguyên, Bắc Trung b , Nam
Trung b , Phú Qu c…
“Không chỉ mua tour đi
ngay, hiên du kh ch bắt đầu
tìm hi u thông tin v tour du
lịch d p 30-4 và hè săp tới. Từ
đo, chúng tôi hy vọng du l ch
sẽ khởi sắc v trở lại mạnh
mẽ trong th i gian tới” - đại
diện Vietravel chia sẻ.
Nhi u công ty l h nh kh c
cũng cho bi t tương tự. Bởi
tâm lý chung của nhi u du
kh ch l th m đi du l ch sau
m t th i gian b “nh t” qu
lâu do ảnh hưởng của d ch.
Đây cũng l cơ h i t t cho
ng nh du l ch phục h i. Bà
ĐoànThịThanhTrà,Giámđốc
tiếp thị truyền thông Công ty
Lữ hành Saigontourist, nhận
đ nh du lịch nội địa đang co
dâu hiêu lac quan khi người
dân băt đâu quan tâm đế
n các
chương trinh du lịch.
“Ngoài cung câp thông tin
về các chương trinh, giá ca,
đi m đ n…, chúng tôi còn
câp nhât các chinh sách kich
câu tư các địa phương đồng
thời chuẩn bị các san phẩm,
dịch vu đ sẵn sàng phuc vu
du khách” - bà Trà noi.
Tương tư, ông Nguyên Vu
Khăc Huy, Giám đốc Công
ty TNHH Du lịch Vina Phú
Qu c kiêmPho Chu tịchHiêp
hội Du lịch tinh Kiên Giang,
cho hay khoang 10 ngày trơ
lai đây du lịch tai Phu Quốc
âm lên khi du khách đến rât
đông. Riêng tai Công ty Du
lịchVina PhúQu c, mỗi ng y
đon vài trăm khách.
Tuy vậy, sau các đơt dịch
xay ra, hành vi cua du khách
co sư thay đổi. Theo đó, người
dân thư ng đăng ký và đi
du lịch ngay thay vì đăng ký
trươc vài tháng, thâm chi nưa
năm sau đo mơi đi như trước
đây. Đ ng chú ý, các gói du
l ch gồm vé máy bay, khách
san... giup du khách chu động
trong chương trinh du lịch
đươc những nhom nho, gia
đinh chon rât nhiều.
“Theo dư đoán cua chung
tôi, tư tháng 4 khách du lịch
đến Phu Quốc se bùng nổ,
trong đo gồm ca những đoàn
khách lơn. Nguyên nhân do
anh hương dịch các tháng
trươc và sau tết khi n người
dân không co cơ hội đi du
lịch dẫn đ n lương khách se
dồn vào thời điểmnày. Đây là
tin hiêu tich cưc mà các công
ty l h nh mong đơi” - ông
Huy b y tỏ.
Vaccine mang đến
tín hiệu tích cực
Pho Chu tịch thường trưc
Hiêp hội Du lịch Nha Trang
Pham Minh Nhưt đ nh gi
dịch COVID-19 đang được
kiểmsoát kh tốt vàNhà nươc
đang tiến hành tiêm vaccine
Linh hoạt để đáp ứng xu hướng
du l ch mới
Ông Đặng Mạnh Phước, Giám đốc Công ty Nghiên cứu
và tư vấn phát triển điểm đến du lịch Outbox Consulting,
nhận đ nh: Khi thu nhập giảm sút, du kh ch sẽ bắt đầu tìm
ki m những đi m đ n v trải nghiệm ít t n kém hơn. D ch
COVID-19 cũng t o ra xu hư ngdu l chm i trongnăm2021.
Ví dụ: Kh c v i trư c đây, một tour du l ch thông thường
có đ n 20, 30 người thi năm 2021 tour du lịch sẽ có quy
mô nhỏ hơn.
Đ thích ng v i xu hư ng m i này, c c doanh nghiệp
trong ng nh cũng thay đổi c c điều khoản trong đ t d ch
vụ một c ch linh ho t hơn. Ví dụ như cho phép kh ch linh
ho t thay đổi đ t phòng kh ch s n ho c chuy n bay m
không phải trả thêm phí. Đ c biệt c c nh kinh doanh du
l ch s ng t o hơn trong việc thi t k c c h nh trình.
“C c công ty du l ch co th cân nhắc thay c c đi m đ n
đôngđúc bằng c c đ a đi mthamquan vắng vẻ hơnho c tổ
ch c c c tour ng chnhưđi xeđ p, leonúi... nơi dukh ch ít có
khả năng ti p xúc v i nhiềungười”- ôngPhư c khuy nngh .
Nhu cầu đi du lịch sau dịch
là cơ hội cho doanh nghiệp hồi
sinh, đảm bảo nhi m vụ kép
vừa chống dịch vừa phát triển
kinh tế. Ý thức sâu sắc điều
n y nên bản thân các công ty
du lịch, cơ sở dịch vụ đã chủ
động xây dựng v triển khai các phương án kinh doanh
tốt nhất, chuẩn bị các gói sản phẩm dịch vụ tốt nhất để
đón đầu cơ hội.
Nhưng không phải bây giờ m trong suốt thời gian qua,
các đơn vị trong chuỗi du lịch đã nỗ lực sáng tạo để tự
cứu mình. Một số DN đã đóng gói sẵn dụng cụ chống dịch
để phát miễn phí cho du khách mang theo; đẩy mạnh ứng
dụng công ngh , chuyển đổi số…
Đặc bi t nhiều đơn vị lữ h nh đã linh hoạt, đổi mới v
đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách. Chẳng
hạn như tung ra thị trường các chương trình du lịch tại
chỗ (city tour), tổ chức tour cho từng nhóm nhỏ theo yêu
cầu của du khách...
Tuy nhiên, bản thân các công ty du lịch nỗ lực thôi chưa
đủ. Doanh nghiệp, người l m du lịch rất cần sự tiếp sức
kịp thời v thực chất từ các gói hỗ trợ kinh tế v chính
sách của Nh nước.
Cu thê l Nh nước cần thực thi quyết li t v hi u quả
chính sách như giãn nợ, miễn, giảm thuế, giảm lãi suất cho
vay… thực sự cho đối tượng bị ảnh hương trực tiếp bơi
dich COVID-19; tạo điều ki n cho người lao động tiếp cận
tốt nhất các chính sách hỗ trợ v tham gia đ o tạo nghề,
bảo đảm an ninh, an to n tại các điểm đến du lịch.
Đặc bi t Nh nước cần có cơ chế huy động sự tham gia
rộng rãi của các chủ thể phát triển h sinh thái du lịch
thông minh gắn với tiêu chí du lịch an to n.
Các bộ, ng nh, địa phương đồng h nh v chia sẻ với du
lịch bằng những h nh động thiết thực như giảm các loại
phí, các khoản thu về du lịch.
Đối với thị trường khách quốc tế, Nh nước cần nghiên
cứu mô hình “visa vaccine” như một số nước đã tiến h nh.
Qua đó khi điều ki n cho phép có thể mở cửa trở lại.
Sức khỏe của nhiều công ty du lịch đang xấu. Do vậy
Nh nước cần có cách tiếp cận phù hợp, giải pháp khả
thi, tạo môi trường an to n, chỉ đạo sát sao. Đây chính l
cách thức để ng nh du lịch sau cơn đau mau khỏi b nh,
nhanh chóng phục hồi v phát triển an to n.
Ti n sĩ
TRẦN HỮU HIỆP
theo đối tương ưu tiên. Đi u
n y giup du khách phân nào
yên tâm khi đi du lịch. Chẳng
hạn, tai khu du lịch Hon Tăm
đa nhân đươc các booking cho
dịp lê 30-4 và 1-5 khá tốt.
“Để thu hut khách trong thời
gian tơi, các th nh viên trong
hiêp hội sẽ tiếp tuc thực hiện
chinh sách khuy n mãi, giam
giá.Ví dụ như khu du lịchHon
Tămco nhiều chương trinh ưu
đai, trong đo giam hơn 50%
tât ca loai phong bao gồm ăn
uống v các dịch vu vui chơi
giai tri trên đao” - ông Nhưt
thông tin.
Ông Nhưt cũng nêu quan
đi m ngành du lịch đang
xem xét đon khách quốc tế
thông qua h chi u vaccine,
tuy nhiên du lịch nội địa hiện
vân là thị trường quan trong.
Vì vậy, các công ty du lịch
tại Nha Trang sẽ tiếp tuc kich
câu du lịch nội địa, đ ng th i
đ xuất c c đơn v liên quan
miên, giam co thời han giá
dịch vu lưu tru, phi tham
quan, hàng không; xây dưng
các goi san phẩm dịch vu ưu
đai, tâp trung vào khách du
l ch k t hợp h i ngh ...
Không chỉ tại NhaTrangm
nhi u đ a phương kh c nhưĐ
N ng, Đ Lạt, Hạ Long, Phú
Qu c… cũng tung ra nhi u
chương trình kích cầu du l ch
hấp dẫn.
Bên cạnh đó, c c
công ty l h nh, kh ch sạn,
đ a đi m tham quan đ u duy
trì c c biện ph p phòng ch ng
d ch COVID-19 nghiêmngặt.
Đơn cử hiện nay các công ty
lữ hành phối hơp với các đơn
vị trong chuôi cung ưng dịch
vu du lịch tai Phu Quốc tung
ra các chương trinh hâp dân
phuc vu du khách. “Thời gian
tơi, các thành viên cua hiêp
hội se tung ra nhiều chương
trinh kich câu tâp trung vào
viêc mang đến những san
phẩm, dịch vu chât lương cho
du khách hơn là giá ca” - ông
Nguyên Vu Khăc Huy, Pho
Chu tịch Hiêp hội Du lịch
tinh Kiên Giang, thông tin.•
Tâm lý chung của nhiều người là thèmđi du lịch
do bị “nhốt” quá lâu vì ảnh hưởng của đại dịch
COVID-19.
Du lịch nội địa đang nhộn nhịp trở lại saumột thời gian dài trầm lắng. Ảnh: TÚUYÊN
Những ngày đầu
tháng 3 n y, số kh ch
đăng kýmua tour
bình quânmỗi ng y
tăng gấp năm l n so
với tu n trước đó.
Hỗ trợ thực chất để du lịchvượt cơnđau
(Tiếp theo trang1)
Tiêu điểm
Vé máy bay đi du l ch
giảm giá mạnh
Khảos t cho th yvém ybay
t inhiềuđ ađi mdul chcóm c
gi kh h pdẫn. Đơncửnhưv i
ch ng bayTP.HCM - NhaTrang
của một s hãng h ng không
có gi vé kh hồi phổ bi n chỉ
ởm c 1-1,3 triệu đồng. Ch ng
bay TP.HCM - Đ Nẵng gi vé
khoảng 1-1,1 triệu đồng.
Tương tự, ch ngH Nội - Phú
Qu c gi vé khoảng 1,9 triệu
đồng kh hồi; ch ng H Nội -
Đ Nẵng gi vé kh hồi ở m c
1,1-1,3 triệu đồng.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook