055-2021 - page 4

4
Thời sự -
ThứBa16-3-2021
NHÓMPHÓNGVIÊN
T
heo quy trình bầu cử đại
biểu Quốc hội (ĐBQH)
khóa XV và ĐB HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,
việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ
ứng cử tại các địa phương đã
kết thúc lúc 17 giờ ngày 14-3.
Đến thời điểm hiện tại, công
tác chuẩn bị bầu cử tại các
địa phương đã diễn ra đúng
tiến độ kế hoạch.
TP.HCM có 41 hồ sơ
ứng cử là người
ngoài Đảng
Ngày 15-3, Ủy ban Bầu
cử ĐBQH khóa XV và ĐB
HĐND TP.HCM nhiệm kỳ
2021-2026 cho biết trong
227 hồ sơ ứng cử ĐBQH và
ĐB HĐND TP.HCM có 41
hồ sơ là người ngoài Đảng
tham gia ứng cử.
Trước đó, tối 14-3, Tiểu
ban nhân sự Ủy ban Bầu cử
TP.HCM cho biết việc tiếp
nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH và
ĐBHĐNDTP.HCMđã khép
lại. Trong hai ngày 15 và 16-
3, Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Việt Nam TP.HCM,
TPThủ Đức và các huyện, xã,
thị trấn sẽ tổ chức tiếp nhận
hồ sơ ứng cử do Ủy ban Bầu
cử TP.HCM, Ủy ban Bầu cử
TP Thủ Đức và các huyện,
xã, thị trấn bàn giao.
Vào ngày 18-3, Hội nghị
hiệp thương lần hai sẽ được
tổ chức để lập danh sách sơ
bộ những người được giới
thiệu ứng cử và những người
tự ứng cử.
Cũng theo lộ trình, trước
TP đã tiếp nhận tổng số 72 hồ
sơ ứng cử ĐBQH, gồm danh
sách trích ngang, lý lịch ứng
cử, tiểu sử tóm tắt, bản kê tài
sản thu nhập cá nhân của từng
người. Trong số này có 42
người được các cơ quan, tổ
chức giới thiệu và 30 người
tự ứng cử.
Về ứng cử ĐB HĐND TP
Hà Nội khóa XVI, có 188 hồ
sơ ứng cử. Trong số này có
185 người được các cơ quan,
tổ chức giới thiệu và ba người
tự ứng cử.
Còn tại Đà Nẵng, thông tin
từỦy banBầu cửTPĐàNẵng
cho hay đã tiếp nhận 11 hồ
sơ ứng cử ĐBQH khóa XV,
105 hồ sơ ứng cử ĐB HĐND
TP Đà Nẵng khóa X. Trong
đó có một người tự ứng cử
ở cả hai vị trí ĐBQH và ĐB
HĐND TP Đà Nẵng. Tuy
nhiên, theo quy định, đến
ngày tổ chức Hội nghị hiệp
thương lần hai mới công bố
thông tin về người này.
Bà Trần Thị Mẫn, Trưởng
ban Dân chủ - Pháp luật -
Tuyên giáo (Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP Đà Nẵng), cho
hay đơn vị đang thực hiện
các bước chuẩn bị cho Hội
nghị hiệp thương lần hai. Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP Đà
Nẵng đã tiếp nhận biên bản,
hồ sơ ứng cử của các ứng cử
viên từ các đơn vị giới thiệu
người ra ứng cử ĐBQH cũng
như ĐB HĐND TP.
Đợt nàyĐàNẵngđược phân
bổ sáu ĐBQH, số lượng ĐB
HĐND TP Đà Nẵng khóa X
là 52 người.•
Người dân TP.HCMđi bỏphiếubầuQuốc hội vàHĐNDcác cấpnhiệmkỳ 2016-2021. Ảnh: HOÀNGGIANG
Cụ thể, trong 54 hồ sơ ứng
cử ĐBQH thì có 18 hồ sơ là
người ngoài Đảng, 16 người
ứng cử là nữ giới và tám
người ứng cử dưới 40 tuổi.
Còn trong 173 hồ sơ ứng cử
ĐB HĐNDTP có 23 hồ sơ là
người ngoài Đảng, 58 người
ứng cử là nữ giới và 29 người
ứng cử dưới 40 tuổi.
Đặcbiệt, đợt nàycó15người
tái ứng cử và 16 người tự ứng
cử ĐBQH, đồng thời có 51
người tái ứng cử và 13 người
tựứngcửĐBHĐNDTP.HCM.
ngày 19-3, TP.HCMsẽ nộp hồ
sơ ứng cử viên ĐBQH về Hội
đồng bầu cử quốc gia. Trong
đợt bầu cử này, TP.HCM sẽ
bầu ra 30 ĐBQH và 95 ĐB
HĐND TP.
Hà Nội nhận được
30 hồ sơ ứng viên
tự ứng cử ĐBQH
Sáng cùng ngày, Ủy ban
Bầu cử TP Hà Nội và Ủy
ban MTTQ Việt Nam TP
Hà Nội tổ chức hội nghị bàn
giao danh sách trích ngang,
hồ sơ người ứng cử ĐBQH
khóa XV và ĐB HĐND TP
Hà Nội khóa XVI.
Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc
Sở Nội vụ TP Hà Nội, cho
biết đến 17 giờ ngày 14-3,
Cần Thơ có bốn người tự ứng cử
ĐBQH và ĐB HĐND
Cũng trongngày 15-3, ôngNguyễnXuânHải, PhóChủ tịch
HĐNDTPCầnThơ, PhóChủ tịchỦybanBầucửTPCầnThơ, cho
biết đến 17 giờ ngày 14-3, Cần Thơ đã kết thúc việc nhận hồ
sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐNDTP của các tổ chức và cá nhân.
Theo đó, Ủy ban Bầu cử TP đã tiếp nhận được 15 hồ sơ
ứng cử ĐBQH, trong đó có hai người tự ứng cử và 108 hồ
sơ ứng cử ĐB HĐND TP, trong đó có hai người tự ứng cử.
“Trong ngày 15-3, Ủy ban Bầu cửTP sẽ chuyển toàn bộ hồ
sơ ứng cử này cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, đối
với hồ sơ ứng cử ĐBQH thì còn phải gửi về Hội đồng bầu cử
quốc gia”- ôngHải nói và cho biết sauHội nghị hiệp thương
lần hai (dự kiến vào ngày 17-3) sẽ có danh sách sơ bộ người
ứng cử để giới thiệu lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.
Trước ngày diễn
ra Hội nghị hiệp
thương lần hai, các
địa phương sẽ nộp
hồ sơ ứng cử viên
ĐBQH về Hội đồng
bầu cử quốc gia.
154
là số người tự ứng cử ĐBQH
khóaXIV (nhiệmkỳ 2016-2021)
sau khi kết thúc Hội nghị hiệp
thương lần hai. Trong đó, Hà
Nội vàTP.HCMđều có số người
tự ứng cử ĐBQH là 48.
Tiêu điểm
Quý I-2021: Hậu Giang thi hành kỷ luật
9 đảng viên
Ngày 15-3, tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương
cho hay trong quý I-2021, cấp ủy, UBKT các cấp ở Hậu
Giang thi hành kỷ luật chín đảng viên (giảm 16 người so với
cùng kỳ), trong đó có một trường hợp bị khai trừ khỏi Đảng.
Các trường hợp này chủ yếu vi phạm về nguyên tắc thu
chi tài chính, kê khai không đúng và sử dụng văn bằng,
chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp, thiếu tinh thần,
trách nhiệm dẫn đến thực thi nhiệm vụ, công vụ không
đúng quy trình, thủ tục...
Cũng trong quý I-2021, cấp ủy các cấp Hậu Giang đã
tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và
triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
Cạnh đó, xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn của
UBKT Trung ương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; ban hành
chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và quy chế làm
việc của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đánh giá, UBKT các cấp đã thực hiện tốt các mặt
công tác, hoàn thành các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Việc
theo dõi, nắm tình hình đối với các tổ chức Đảng và đảng
viên được tăng cường, công tác phối hợp giữa UBKT
với các tổ chức Đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện
nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng được nêu cao trách
nhiệm.
CHÂU ANH
Theo kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15-3 đến hết
31-12, Cục CSGT sẽ bắt đầu tuần tra, kiểm soát, xử lý vi
phạm theo chuyên đề “người điều khiển xe trên đường mà
trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn”.
Theo đó, đúng 0 giờ 15-3, một tổ công tác thuộc Cục
CSGT, Bộ Công an có mặt làm nhiệm vụ tại trạm thu phí
Pháp Vân (Km188, quốc lộ 1A).
Tổ công tác gồm bảy cán bộ, trong đó năm người thuộc
Cục CSGT có nhiệm vụ kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn của
tài xế, hai người còn lại thuộc Trung tâm Giám định ma
túy, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) có nhiệm vụ
thực hiện test nhanh ma túy qua đường nước tiểu của tài
xế.
Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, tổ công tác ra hiệu lệnh
dừng đối với hàng chục xe. Khi các tài xế dừng lại, CSGT
sẽ kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, đồng thời test
nhanh ma túy bằng nước tiểu. Các trường hợp được yêu
cầu dừng xe đều phối hợp, chấp hành.
Cục CSGT cho biết cùng với việc ra quân tại các đơn vị
trực thuộc, cục đã có chỉ đạo tới lực lượng CSGT công an
các địa phương trên toàn quốc thực hiện nghiêm kế hoạch
mà Bộ Công an đề ra.
Theo đó, từ nay đến hết năm 2021, CSGT sẽ tập trung
xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe
mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Các
địa bàn được chú trọng xử lý gồm các tuyến giao thông
chính trong đô thị, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm;
khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ
trường, nhà hàng, quán ăn; khu vực phức tạp về an ninh
trật tự, ma túy…
Qua đợt cao điểm lần này, lực lượng CSGT sẽ đánh giá
thực trạng người điều khiển xe sử dụng chất ma túy, vi
phạm nồng độ cồn và chất kích thích khác, góp phần kiềm
chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có
nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.
Bộ Công an nhấn mạnh khi xử lý các trường hợp vi
phạm sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, rà
soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị,
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu xử lý vi
phạm hành chính. Qua đó phát hiện các trường hợp tái
phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định
của Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Khi gặp các hành vi chống đối, lực lượng phải chủ
động, phối hợp với các lực lượng khác đấu tranh, ngăn
chặn, lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho các cơ quan
chức năng giải quyết theo quy định.
TUYẾN PHAN
4 TP lớn đều có người tự ứng cử
đại biểu Quốc hội
Đến 17 giờ ngày 14-3, TP.HCMcó 16 người, Hà Nội có 30 người, Đà Nẵng cómột người và
CầnThơ có hai người tự ứng cử đại biểuQuốc hội.
Từ15-3, CSGTxửphạt nồngđộ cồn
ở quánăn, nhàhàng
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...16
Powered by FlippingBook