266-2019 - page 1

trong so nay
CHỦ QUẢN
:
SỞ TƯ PHÁP TP.HCM
BÁO ĐIỆN TỬ:
trang
4
trang
13
trang
2+3
trang
12
trang
5
trang
15
trang
7
Luật & đời
SỐ
266
(5733) -
ThứHai 18-11-2019
Tăng cường sức
mạnhđại đoàn kết
toàndân tộc
Bất cập án tuyên
công chứng viên bồi thường
Tưởng niệm
nạn nhân tai nạn
giao thông:
Nỗi đau thời bình!
Nhữngnhàgiáosángtạo
Đòinợthuê:Nhucầucóthật,
saophảicấm?
“Vay thì phải trả”, song không phải lúc nào cái sự
trả cũng suôn sẻ như khi vay. Đối phó với sự chây
ỳ, không phải lúc nào kiện ra tòa để đòi cũng xuôi
chèo mát mái. Vậy là nhu cầu cần người đòi nợ
giùm xuất hiện và dịch vụ đòi nợ thuê ra đời.
BắtnhânviênTrungtâm
HỗtrợxãhộiTP.HCM
dâmôbégái
Canhbạclớnởthếyếuhơn
củaHLVNishino
trong
giảng
dạy
ÔngHoàngMạnh Thắng - Trưởng Phòng
c
ông chứng số 7 và bà Lý Thị NhưHòa – Trưởng Văn phòng công chứng Lý Thị NhưHòa đều đề nghị tòa cần xem lại việc buộc tổ chức hành nghề công chứng
phải liên đới bồi thường thiệt hại khi xét xử các đối tượng sử dụng giấy tờ giả. Ảnh: HOÀNGGIANG
l
Với công chứng viên, lẽ nàomột là tiền, hai là tù!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook