073-2021 - page 1

Phương án sắp
xếp cán bộ dôi
dư ở TP.HCM
trang
4
Tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng:
Tiếp nối thành quả, nâng cao
cơ đồ đất nước
trang
3
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
(trái)
và Thủ tướng Chính phủ PhạmMinh Chính tuyên thệ nhậmchức. Ảnh: VGP
trong so nay
Mặt bằng
cho thuê
khởi sắc
Đườngnộiđịa“sống
trongsợhãi”trước
đườnglậu
Hiểmhọarìnhrậptừ
cuộnthéptrêncontainer
Ánlạ:Ratòavìgâyônhiễm
môitrường
Điểmchuẩnđánhgiá
nănglựcsẽtăng?
trang
10
trang
8
trang
6
trang
13
trang
11
SỐ
073
(6146) -
Thứ Ba 6-4-2021
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
Được Quốc hội bầu vào cương vị Thủ
tướng, ông Phạm Minh Chính có một vinh
dự và trọng trách đặc biệt bởi Việt Nam
(VN) đang bước vào giai đoạn phát triển
có tính bước ngoặt.
(xem tiếp trang 3)
TânThủtướngvà
trọngtráchđẩy
nhanhcôngcuộc
pháttriển
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook