073-2021 - page 9

9
Sẽ kiểm tra, rà soát lại
Trao đổi với PV, ông Phan Công Bằng, Phó Giámđốc Sở GTVTTP, cho biết
sẽ kiểm tra lại các vấn đề liên quan của dự án bãi đậu xe ngầm sân khấu
Trống Đồng và sẽ thông tin sau.
Trước đó, cuối tháng 1, Sở GTVT cũng cho biết cho đến nay chưa có dự
án bãi đậu xe ngầm nào ở TP.HCM được triển khai vì còn vướng mắc nhiều
vấn đề và sở cũng đang rà soát lại các dự án.
phải chờ hồ sơ kiểm toán của Công
ty Công viên cây xanh về mức lợi
nhuận, lương cán bộ công nhân tại sân
khấu TrốngĐồng. Công tyCông viên
cây xanh sau đó chuyển cơ quan chủ
quản từ Sở GTVT TP về trực thuộc
UBND TP nên việc này bị kéo dài,
chậm trễ không có phản hồi.
Ngày 21-12-2012, CĐTgửi UBND
quận 1, đến ngày 3-5-2017mới có bản
dự thảo phương án bồi thường, hỗ
trợ của Ban bồi thường quận 1, mất
tổng cộng năm năm để làm thủ tục
này. Sau sáu năm chờ đợi thủ tục bồi
thườngGPMB, CĐT lại tiếp tục nhận
được thông tin từ Ban bồi thường về
việc phải tiến hành thẩm định giá lại
theo quyết định ngày 9-8-2018 của
UBND TP.
Ngày4-12-2018,CĐTđãkýhợpđồng
với Ban bồi thường GPMB quận 1 về
lập phương án bồi thường, hỗ trợ dự
án bãi đậu xe ngầmTrống Đồng. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai, Ban
bồi thường có vướng mắc về thủ tục
và đã có công văn ngày 26-8-2019 và
ngày 31-10-2019 gửi SởTN&MTTP.
Trong đó, đề nghị Sở TN&MT
hướng dẫn về pháp lý thực hiện;
trình tự thủ tục các bước tiếp theo
khi đã có quyết định thu hồi đất và
giao đất; thẩm quyền thẩm định, phê
duyệt và thời điểmphê duyệt phương
án bồi thường, hỗ trợ di dời tại dự
án. Nhưng Sở TN&MT TP chưa hề
có bất kỳ cuộc họp hay trả lời nào
gửi cho Ban bồi thường quận 1 cũng
như CĐT.
“Suốt từ tháng 12-2012, hơn chín
năm và vẫn tiếp tục chờ đợi, chúng
tôi liên tục làm việc với các bên liên
quan và luôn thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ cung cấp hồ sơ, ký hợp
đồng định giá, đóng đầy đủ các khoản
mục được yêu cầu. Nhưng chúng
tôi vẫn hoàn toàn bị động chờ đợi.
Sự việc này cũng liên tục được cập
nhật trong các báo cáo định kỳ gửi
UBND TP” - văn bản nêu.
Vướng mắc quy hoạch,
chồng lấn ranh metro
Ngày 17-1-2017, Công ty TNHH
Tập đoàn Đông Dương nộp hồ sơ xin
cấp phép xây dựng sau khi đã được
Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ
thuật. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ dù
đã đầy đủ và được Bộ Xây dựng phê
duyệt nhưng cũng không được cấp
phép xây dựng do phải xem lại vùng
kiểm soát xây dựng của metro 2.
“Việc dự án bị trùng vùng kiểm
soát xây dựng của metro số 2 nên
phải làm lại từ đầu các thiết kế hoàn
toàn không do lỗi của CĐT. Các sở,
ban, ngành của UBNDTP trong quá
trình thỏa thuận quy hoạch cho dự
án chưa hề có bất kỳ thông báo cho
CĐT về hướng tuyến metro này” -
HUYVŨ
C
ông ty TNHH Tập đoàn Đông
Dương, chủ đầu tư (CĐT) dự
án bãi đậu xe ngầm sân khấu
Trống Đồng (quận 1, TP.HCM),
vừa có văn bản kêu cứu gửi cơ quan
chức năng.
Vất vả vì ba thủ tục
kéo dài
Cụ thể, CĐT cho biết dự án được
UBND TP.HCM giao đất ngày
15-7-2010. “Trong suốt thời gian từkhi
công tyđược giaođất, chúng tôi đã liên
tiếp không ngừng làm việc với các sở,
ban, ngành củaTPvà trải qua các bước
thủ tục kéo dài và nhiều vướng mắc
với các cơ quan từ trung ương đến địa
phương” - bàNguyễnThị BảoQuỳnh,
PhóChủ tịchCông tyTNHHTậpđoàn
Đông Dương, cho biết.
TrongvănbảncủaCĐTvừagửi lãnh
đạo và cơ quan chức năng TP.HCM,
đơn vị này nêu ba vướng mắc chính
về thủ tục của dự án.
Thứ nhất, về xác định đơn giá thuê
đất cho dự án, có tổng cộng 56 văn bản
qua lại giữaCĐT,BộXâydựng,BộTài
chính,UBNDTPvà các sở, ban, ngành
để giải quyết vấn đề này. “Riêng công
tác này phải mất bốn năm chờ đợi và
đến tháng 11-2014 chỉ được phê duyệt
tạmtính, đếnkhi hoàn thành thẩmđịnh
thiết kế sẽphải xácđịnh lại đơngiá thuê
đất cho dự án. Việc kéo dài thủ tục xác
định đơn giá thuê đất hoàn toàn không
phải do lỗi của chúng tôi” - vănbản của
CĐT cho biết.
Thứ hai, về thủ tục xin cấp phép
PCCC. Tính từ thời điểm CĐT nộp
hồ sơ ngày 20-1-2010, phải mất hai
năm cho việc thủ tục xin cấp phép
PCCC được duyệt cũng hoàn toàn
không phải do lỗi của CĐT vì Việt
Nam chưa có tiêu chuẩn quốc gia
PCCC cho dự án bãi đỗ xe kết hợp
với trung tâm thương mại.
Thứ ba, về thủ tục bồi thường giải
phóngmặt bằng (GPMB). TheoCĐT,
thủ tục này bị kéo dài nhiều năm do
DựánbãiđậuxengầmởsânkhấuTrốngĐồng vốnđầutưgần900tỉđồng,đượcxâydựngtrêndiệntíchhơn5.300m
2
.Ảnh:HUYVŨ
Chủ bãi xe ngầm Trống Đồng
kêu cứu sau 10 năm bị treo
Chủ đầu tư dự án đưa ra các quan điểmgiải trình về việc dự án “ngâm” nhiều nămnay không phải lỗi domình
mà đa phần do sự trì trệ của các cơ quan liên quan.
CĐT nêu quan điểm.
Ngoài ra, CĐT dự án cũng cho
biết Ban quản lý đường sắt đô thị
TP cũng chưa hề có bất kỳ liên lạc
nào với CĐT trong quá trình thiết kế
tuyến. Do đó, CĐT đã phải chịu thiệt
hại rất lớn do phải thiết kế lại dự án,
bảo đảm an toàn cho tuyến metro 2.
Trong quá trình điều chỉnh quy
hoạch để tránh chồng lấn vùng bảo
vệ tuyến metro, Sở QH-KTTP lại có
ý kiến yêu cầu CĐT thay đổi hoàn
toàn bản chất quy hoạch đã được
phê duyệt từ khi có chủ trương dự
án, thay đổi quy hoạch đã được phê
duyệt năm 2015. Công ty TNHH
Tập đoàn Đông Dương không đồng
ý việc xóa sạch các thủ tục pháp lý
trước đó để làm lại từ đầu.
“Việc chồng lấn vùng bảo vệ với
tuyến metro không phải lỗi CĐT,
CĐT đã chấp nhận điều chỉnh dự án
để đảm bảo an toàn cho tuyến metro
số 2 nhưng không có lý do gì ép buộc
CĐTphải làmlại thỏa thuậnquyhoạch
kiến trúc từ đầu, xóa sạch tiêu chí ban
đầu của dự án” - CĐT khẳng định.
Với những vướng mắc trên, CĐT
khẩn thiết đề nghị UBND TP khẩn
trương giúp đỡ CĐT thúc đẩy tiến
độ, giám sát các sở, ban, ngành và
phê duyệt các thủ tục liên quan dự
án để có thể khởi công dự án trong
thời gian sớm nhất. “Với cách làm
việc trì trệ của các cơ quan chức
năng đã xảy ra suốt 10 năm qua và
vẫn tiếp tục như cũ, không có gì thay
đổi thì CĐT dù có cố gắng mấy cũng
không thể nào khởi công dự án như
mong muốn được” - đại diện CĐT
ngán ngẩm nói.•
Trong văn bản của
CĐT vừa gửi lãnh đạo
và cơ quan chức năng
TP.HCM, đơn vị này nêu
ba vướng mắc chính về
thủ tục của dự án.
Đấu giá khoáng sản từ khởi điểm 390 triệu
lên 5,7 tỉ đồng
Ngày 5-4, ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Thuận, đã ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá
quyền khai thác khoáng sản đất dăm sạn bồi nền tại khu vực
Núi Đất (xã Phong Phú, huyện Tuy Phong).
Theo đó, căn cứ biên bản đấu giá quyền khai thác khoáng
sản tại khu vực mỏ đất dăm sạn bồi nền, khu vực Núi Đất
do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tổ
chức và đề nghị của giám đốc Sở TN&MT, chủ tịch UBND
tỉnh Bình Thuận công nhận kết quả trúng đấu giá thì khu
vực mỏ khoáng sản có diện tích 6,8 ha.
Được biết đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Đầu tư
khoáng sản và Xây dựng Thành Tâm (Phan Thiết). Giá khởi
điểm là hơn 390 triệu đồng, doanh nghiệp đã trúng đấu giá
với số tiền gần 5,7 tỉ đồng. Công ty Thành Tâm phải nộp
hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản trước ngày 12-9 và Sở
TN&MT có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định, trình hồ sơ
cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.
Đây không phải là lần đầu tiên đấu giá khoáng sản có mức
chênh lệch cao ở Bình Thuận. Trước đó, tháng 11-2020, Sở
TN&MT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
tỉnh đã tổ chức đấu giá quyền khai thác 10 mỏ khoáng sản
trên địa bàn tỉnh. Giá khởi điểm tổng cộng của 10 mỏ nói
trên là 45,8 tỉ đồng và sau bốn ngày đấu giá, tổng số tiền đấu
giá được lập biên bản ghi nhận đã lên đến hơn 350 tỉ đồng.
Cá biệt có những mỏ khoáng sản có số tiền trúng đấu giá
chênh lệch rất cao với giá khởi điểm.
PHƯƠNG NAM
Hàng không rầm rộ mở đường bay
đến Phú Quốc
Trước thềm cao điểm hè và dịp lễ 30-4, các hãng hàng
không trong nước liên tiếp công bố mở mới và khôi phục
đường bay đến Phú Quốc.
Cụ thể, từ ngày 23-4, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại
bốn đường bay Hải Phòng, Đà Lạt, Vinh, Đà Nẵng với Phú
Quốc, mỗi đường bay có tần suất bốn chuyến khứ hồi/tuần.
Tương tự, hãng VietJet cũng thông báo mở năm đường bay từ
Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt và Vinh đi Phú Quốc.
Trong đó, đường bay Vinh - Phú Quốc được khai thác từ ngày
28-3, các đường bay Đà Nẵng, Thanh Hóa - Phú Quốc khai thác
từ ngày 2-4. Các đường bay Nha Trang - Phú Quốc, Đà Lạt -
Phú Quốc được khai thác khứ hồi hằng ngày từ ngày 29-4.
Bamboo Airways cũng mở hai đường bay từ Thanh Hóa,
Vinh đi Phú Quốc. Trong đó, đường bay Vinh - Phú Quốc
khai thác từ ngày 17-4 đến 15-8 với tần suất ba chuyến khứ
hồi/tuần. Từ ngày 16-4 đến 15-8, hãng này khai thác trở lại
đường bay Thanh Hóa - Phú Quốc với tần suất bốn chuyến
khứ hồi/tuần.
P.ĐIỀN
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook