073-2021 - page 12

12
Doanh nghiệp & cộng đồng -
ThứBa6-4-2021
(028)
Năm 2020: Prudential Việt Nam chi trả
hơn 6.700 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm
MẪNPHI
N
ăm 2020, Prudential
VN duy trì mức thanh
khoản tốt với biên khả
năng thanh toán cao, xấp xỉ
140%, đảm bảo khả năng chi
trả cho khách hàng trong bất
kỳ tình huống nào.
Tăng trưởng bền vững,
kinh doanh hiệu quả
Cụ thể, năm2020, Prudential
Việt Nam(VN) đạt tổng doanh
thu 33.973 tỉ đồng, trong đó
doanh thu thuần từ hoạt động
kinhdoanhbảohiểmđạt24.711
tỉ đồng, tăng 12,6%so với năm
trước. Doanh thu phí mới quy
năm đạt 5.479 tỉ đồng, tăng
8,7%. Để thích ứng trước tác
động của đại dịchCOVID-19,
PrudentialVNđã kịp thời điều
chỉnh hoạt động kinh doanh
như áp dụng phương thức làm
việcmới và tối ưu chi phí, góp
phần tăngmức lợi nhuận trước
thuế đạt 2.798 tỉ đồng.
Báo cáo tài chính 2020 cũng
cho thấy tiềm lực vững mạnh
trong hoạt động kinh doanh và
đầu tư của Prudential với tổng
giá trị tài sản đạt 124.280 tỉ
đồng, tăng 19,7% so với năm
2019, trong đó tổng vốn đầu
tư vào nền kinh tế là 112.208
tỉ đồng, tăng 19,5%.
Trong hoạt động đầu tư,
tất cả sáu Quỹ PRUlink của
dòng sản phẩmbảo hiểmLiên
kết đơn vị như PRU-Đầu tư
linh hoạt… đều mang lại
mức sinh lời tốt trong bối
cảnh kinh doanh khó khăn.
Dưới sự quản lý của Công
ty Quản lý Quỹ Eastspring
Investment (thuộc Tập đoàn
Prudential), Quỹ PRUlink Cổ
phiếu VN đạt mức sinh lời
cao nhất với tỉ suất lợi nhuận
là 16,4% (sau khi khấu trừ
phí quản lý quỹ). Tiếp theo
là các Quỹ PRUlink Tăng
trưởng, PRUlink Cân bằng
và PRUlink Bền vững với
mức sinh lời lần lượt là 16%,
14,7% và 12,5%. Tương tự,
Quỹ liên kết chung của dòng
sản phẩmLiên kết chung gồm
PRU-Chủ động cuộc sống,
PRU-Bảo vệ tối ưu… có tỉ
suất đầu tư (sau khi khấu trừ
phí quản lý quỹ) từ 5% đến
6,5% trong năm 2020.
Đặt khách hàng làm
trọng tâm và tối
ưu hóa trải nghiệm
khách hàng
Năm 2020, Prudential VN
triển khai rất nhiều các sáng
kiến số hóa trong cải tiến sản
phẩm, quy trình và tối ưu trải
nghiệmkhách hàng. Nhiều sản
phẩmbảo vệ đa dạng nhu cầu,
chi phí hợp lý có thể dễ dàng
mua trên các trang thươngmại
điện tử quen thuộc.
Tất cả quy trình từ tư vấn,
thẩmđịnh đến chi trả đều được
đưa lên nền tảng trực tuyến
để đảm bảo mọi trải nghiệm
của khách hàng được an toàn
và xuyên suốt, đặc biệt trong
thời điểm dịch bệnh. Gần như
100%hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
và hơn 70%yêu cầu giải quyết
quyền lợi bảo hiểm được nộp
trực tuyến trong năm 2020.
Nổi bật, vào tháng 5-2020,
tại thời điểm bùng phát dịch
COVID-19, trong nỗ lực
mang những thành tựu công
nghệ trong lĩnh vực y tế đến
với người dân, Prudential
VN giới thiệu “Pulse by
Prudential” - một ứng dụng
chăm sóc sức khỏe toàn diện
đầu tiên trên nền tảng trí tuệ
nhân tạo. Pulse trao quyền chủ
động kiểm soát và chăm sóc
sức khỏe thể chất cũng như
tinh thần cho người dùng mọi
lúc, mọi nơi. Tính đến nay,
Pulse đã có hơn 4 triệu lượt
tải và đang tiếp tục phát triển
để bổ sung các tính năng mới
hữu ích.
Đầu tư vì sự phát triển
bềnvữngcủacộngđồng
Năm 2020, Prudential tiếp
tục đầu tư cho các hoạt động
thiết thực và ý nghĩa vì sự
phát triển bền vững của cộng
đồng ở cả ba trọng tâm: Sống
khỏe, Giáo dục và An toàn,
nâng tổng ngân sách đầu tư lên
tới hơn 205 tỉ đồng chỉ riêng
trong giai đoạn 2011-2020.
Về Sống khỏe
, Prudential
ưu tiên cho các hoạt động
chung tay góp sức cùng cả
nước chống dịch. Bên cạnh
việc hỗ trợ thiết bị y tế, khẩu
trang và nước rửa tay cho
14 bệnh viện tuyến đầu, trao
tặng nhu yếu phẩm cho đồng
bào miền Trung sau thiên
tai dịch họa, Prudential đã
chủ động triển khai “ATM
gạo - Trao gửi yêu thương”
khắp các tỉnh, thành trên cả
nước để hỗ trợ các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn,
đảm bảo không ai bị bỏ lại
phía sau.
Về Giáo dục và An toàn
,
Prudential tiếp tụcdànhsựquan
tâm đặc biệt cho trẻ em. Hơn
2.100 học sinh tiểu học tại Bắc
Giang và Đắk Lắk không chỉ
được trang bị mũ bảo hiểmđạt
chuẩn mà còn được học kiến
thức an toàn đường bộ theo dự
án “Đến trường an toàn”. Bên
cạnh đó, Prudential cũng phối
hợp triển khai thực hiện dự án
“GiáodụctàichínhCha-Ching”
tại 72 trường tiểu học nhằm
trang bị kiến thức tài chính
hữu ích, giúp các em có nền
tảng kỹ năng vững vàng cho
tương lai.
Ông Phương Tiến Minh,
Tổng giám đốc Prudential
VN, cho biết: “Ưu tiên hàng
đầu của Prudential năm 2020
vừa qua là sức khỏe và sự thịnh
vượng của khách hàng, duy trì
hoạt động kinh doanh hiệu quả
và tăng trưởng bền vững. Với
nhữngsángkiếnvềđadạngsản
phẩm,đầutưmạnhmẽvàocông
nghệ, con người hay sự phát
triển của cộngđồng, Prudential
luôn nỗ lực hiện thực hóa cam
kết giúp mọi người đạt được
những điều tốt đẹp nhất trong
cuộc sống”.•
Nămqua, Prudential Việt Nam tăng trưởng bền vững, kinh doanh hiệu quả, tiếp tục ưu tiên hành động
vì sức khỏe và thịnh vượng của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam.
Prudential Việt Namxếp thứ hai trong “Top 10 thương hiệu có Trải nghiệmkhách hàng xuất sắc nhất 2020”, dựa trên khảo sát trải nghiệmkhách hàng thực hiện
bởi Công ty Kiểmtoán KPMG.
Những con số ấn tượng về kinh doanh năm2020 của Prudential Việt Nam.
Tổng chi trả
chiếm gần
30% toàn
thị trường
Tiếp tục thực thi sứ
mệnh bảo vệ tài chính
cho hàng triệu gia đình
Việt, Prudential VN
đã chi trả hơn 6.765
tỉ đồng quyền lợi bảo
hiểm, tăng 8,1% so với
năm 2019, chiếm gần
30% tổng số tiền chi trả
của toàn ngành trong
năm 2020.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16
Powered by FlippingBook