244-2022 - page 1

TP.HCM đoạt giải
Điểm đến du lịch
MICE hàng đầu
châu Á
trang
2
để Đông Nam bộ phát triển
xứng tầm
TP.HCMsẽ là thành phố có trình độ phát triển ngang tầmvới các thành phố lớn ở khu vực châuÁ, đóng vai trò làmột cực tăng trưởng của vùngĐôngNambộ và cả nước. Ảnh: TUẤNNGUYỄN
trong so nay
Chốngrửatiền:Thậntrọngđể
tránhcảntrởdoanhnghiệp
ở nghị địnhmới
về trái phiếu
Ánlệvềcôngnhậnhiệulực
hợpđồngviphạmđiềukiện
vềhìnhthức
PhốẩmthựcPhanXíchLong:
Độcđáo“trênbến,dướithuyền”
trang
10
trang
6
trang
8
trang
3
SỐ
244
(6620) -
Thứ Ba 25-10-2022
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
Cầncơchếtươngxứng
vớisứmệnhcủa
vùngĐôngNambộ
trang
4
Bất động sản
hy vọng
Những chỉ đạo của Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng trong việc triển khai
Nghị quyết 24 về phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng và an ninh vùng Đông
Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 cho thấy vai trò đặc biệt của vùng đối với
chiến lược phát triển quốc gia.
(Xem tiếp trang 4)
GỠ ĐIỂMNGHẼN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook