244-2022 - page 5

5
Đăng Khoa góp vốn 17,5 tỉ
đồng (chiếm tỉ lệ 58,33%) và
vợ ông PhạmVăn Sáng - giám
đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng
Nai là bà Nguyễn Thị Thanh
Xuân góp 12,5 tỉ đồng (chiếm
tỉ lệ 41,67%).
Kết luận Thanh tra tỉnh
Đồng Nai xác định trung tâm
mua sắm không tổ chức lập
thẩm định, không phê duyệt
thiết kế mà tự lựa chọn nhà
thầu cung cấp, lắp dựng nhà
màng nông nghiệp là Công
ty TNHH Nhà Nguyễn với
kinh phí là gần 14 tỉ đồng.
Hồ sơ hoàn thành khối nhà
màng không có bản vẽ thiết
kế tổng thể, không có bản vẽ
hoàn công…Toàn bộ ba khối
nhà màng xây dựng trên thửa
đất do Công ty Trí Nguyễn
quản lý nên từ khi xây dựng
đến nay, Công ty Trí Nguyễn
chiếm dụng khối tài sản của
Nhà nước chỉ để phục vụ cho
công ty, còn nông dân không
được hưởng lợi gì từ việc đầu
tư cho dự án này.
Hành vi này có dấu hiệu
thông đồng, cố ý làm trái
quy định pháp luật gây thiệt
hại nghiêm trọng ngân sách
nhà nước.
Bên cạnh đó, dự án “Nhà
màng nông nghiệp sử dụng
vốn ngân sách nhà nước” quy
mô hơn 19.000 m
2
với hai
khối nhà màng tại xã Xuân
Đường (huyện Cẩm Mỹ)
nhưng không xác định vị trí
cụ thể với tổng mức đầu tư
hơn 13,8 tỉ đồng. Dù không
đủ diện tích đất xây dựng hai
nhà màng nhưng trung tâmvà
Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai
vẫn đề xuất xây dựng. Các
tổ chức, cá nhân liên quan
đã có dấu hiệu cố ý làm trái
quy định pháp luật, gây thiệt
hại khoảng 28 tỉ đồng ngân
sách nhà nước.
Tháng8-2019,ỦybanKiểm
tra Tỉnh ủy Đồng Nai xem
xét thi hành kỷ luật đối với
ông Nguyễn Ngọc Phương,
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
Đảng ủy cơ sở, phó giám đốc
Sở KH&CN, bằng hình thức
khiển trách. Ngày 7-7-2020,
Ban bí thư đã thi hành kỷ luật
đối với ông Phạm Văn Sáng
bằng hình thức khai trừĐảng.
Liên quan đến sai phạm
trên, tháng 2-2021, Công an
tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị
can đối với ông Phạm Văn
Sáng, nguyên giám đốc Sở
KH&CN tỉnh Đồng Nai; khởi
tố, bắt tạmgiambốn tháng đối
với ông Nguyễn Quang Tuấn,
nguyên giám đốc Trung tâm
Ứng dụng công nghệ sinh học
Đồng Nai. Tuy nhiên, trước
khi bị khởi tố, ông Sáng đã
bỏ trốn sang nước ngoài.•
Thời sự -
ThứBa25-10-2022
Nguyên trưởng Phòng TN&MT TP
Biên Hòa bị bắt
Ngày 24-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra
quyết định khởi tố bị can, bắt tạmgiamđối với ông Nguyễn
TấnVinh, nguyên trưởng PhòngTN&MTTP BiênHòa, để điều
tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản
của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Được biết
việc khởi tố bị can Nguyễn Tấn Vinh liên quan đến vụ sai
phạm tại dự án khu dân cư PhướcThái (phườngTamPhước,
TP Biên Hòa) do Công ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh nhà
Phước Thái làm chủ đầu tư.
Liên quan đến vụ án này, trước đó vào tháng 1-2022,
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê
Viết Hưng, nguyên giám đốc Sở TN&MT; Nguyễn Tấn Tài,
nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng
Nai, Chi nhánhTP Biên Hòa; Võ Cao Cường, nguyên chủ tịch
UBND phường Tam Phước; Nguyễn Văn Đức, nguyên phó
chủ tịch UBND phường Tam Phước… để điều tra về hành
vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi
Nhà nước thu hồi đất.
Bước đầu, các cơ quan tố tụng xác định chỉ riêng vụ“phù
phép” nguồn gốc đất công với khoảng 9 ha sang đất tư để
làm dự án khu dân cư Phước Thái đã gây thiệt hại cho Nhà
nước khoảng 77 tỉ đồng.
VŨHỘI
N
gày24-10,CơquanCSĐT
Công an tỉnh Đồng Nai
đã khởi tố, bắt tạm giam
đối với ông Nguyễn Ngọc
Phương, nguyên phó giám
đốc Sở KH&CN tỉnh Đồng
Nai và bà Trần Thị Huỳnh
Hương, trưởng Phòng Quản
lý khoa học, nguyên kế toán
trưởng sở này, về tội vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước gây thất
thoát, lãng phí.
Vào tháng 4-2015, Trung
tâm Ứng dụng công nghệ
sinh học (trung tâm) Đồng
Nai (thuộc Sở KH&CN tỉnh
Đồng Nai) chủ trì đề tài dự án
“Nhân rộng mô hình sản xuất
rau quả trong nhà màng theo
tiêu chuẩnVietGAP” theo hợp
đồng nghiên cứu khoa học với
Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai.
Thời điểmnày ông PhạmVăn
Sáng làm giám đốc sở.
Đến giữa năm 2018, tổng
kinh phí gần 87 tỉ đồng, trong
đó kinh phí theo hợp đồng từ
nguồn sự nghiệp khoa học là
hơn 16 tỉ đồng với mục tiêu:
“Xây dựng mô hình sản xuất
rau củ quả theo tiêu chuẩn
VietGAP tại xã Xuân Đường,
huyện Cẩm Mỹ”. Trung tâm
đã ký hợp đồng với Công ty
TNHH Nông nghiệp công
nghệ cao Trí Nguyễn để mua
sắm thiết bị xây dựng khối
nhà màng có tổng diện tích
hơn 22.000 m
2
.
Công ty Trí Nguyễn thành
lập từ Công ty TNHH Nhà
Nguyễn do ôngNguyễnHồng
Các tổ chức, cá nhân
liên quan đã có dấu
hiệu cố ý làm trái
quy định pháp luật,
gây thiệt hại khoảng
28 tỉ đồng ngân
sách nhà nước.
Trung
tâm
Công
nghệ
sinh học
Đồng
Nai
đang
hoang
tàn.
Ảnh: VH
Nguyên phó giám đốc
Sở KH&CN Đồng Nai
bị khởi tố
Hai cán bộ bị bắt để điều tra tội vi phạmquy định về quản lý,
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Banbí thưkỷluậtcảnhcáo
ôngPhùngXuânNhạ
Ngày 24-10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng
bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban bí thư
để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ
GD&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra
Trung ương, Ban bí thư nhận thấy: Ban cán sự
đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm
nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc;
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ
GD&ĐT và một số tập thể, cá nhân vi phạm quy
định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công
tác tổ chức cán bộ; xây dựng, ban hành thể chế,
chính sách.
Cùng đó là thực hiện một số dự án đầu tư công;
xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định,
xuất bản, phát hành sách giáo khoa; tổ chức kỳ
thi THPT quốc gia năm 2018 và kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2021 xảy ra nhiều vi phạm, một số cán
bộ ngành giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.
Ông Phùng Xuân Nhạ trong thời gian giữ chức
ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự
đảng, bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm
chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những
vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm
kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách
nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm
vụ được giao.
Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm
kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu
quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện
nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về
GD&ĐT; nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài
sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong
dư luận.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả,
nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về
kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban bí
thư quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo Ban cán
sự đảng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2016-2021 và ông
Phùng Xuân Nhạ.
TUYẾN PHAN
Nguyênchánhántỉnh
HòaBìnhbịkhai trừĐảng
Ngày 24-10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ
trì họp Ban bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một
số cán bộ có vi phạm, trong đó có ông Hà Quang
Dĩnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Ban cán
sự đảng, nguyên Chánh án TAND tỉnh Hòa Bình.
Theo Ban bí thư, ông Dĩnh vi phạm quy định
của Đảng, cố ý làm trái quy định pháp luật trong
hoạt động tố tụng; vi phạm quy định về những
điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu
gương, quy chế làm việc; tiêu cực, suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Vi phạm của ông Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm
trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu
đến uy tín của tổ chức đảng và TAND tỉnh Hòa
Bình, mất uy tín cá nhân.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả,
nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về
kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban bí
thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối
với ông Dĩnh.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra
Tỉnh ủy Hòa Bình, diễn ra vào tháng 8-2022, cơ
quan này kết luận trong quá trình thực hiện chức
trách, nhiệm vụ được giao, ông Hà Quang Dĩnh
đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật và quy
trình của ngành tòa án về xử lý vật chứng, ra quyết
định trái pháp luật.
Cũng tại cuộc họp ngày 24-10, Ban bí thư quyết
định thi hành kỷ luật cách chức tất cả chức vụ
trong Đảng đối với các ông Nguyễn Hữu Hảo
(Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh,
nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND
huyện Cam Lâm) và Lương Dự (nguyên Bí thư
Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Cam
Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
TUYẾN PHAN
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...16
Powered by FlippingBook