288-2022 - page 1

Chủ tịch Quốc hội:
Cân nhắc về cấu
thành giá khám
chữa bệnh
trang
3
Khơi thông nhiều dòng vốn
để tiền “chảy” vào nền kinh tế
NgânhàngNhànướcmới đâyđãnới hạnmức tíndụng thêm1,5%-2%cungứngchonềnkinh tế tronghơnba tuầncuối năm. Trongảnh: Giaodịch tạimột chi nhánhngânhàngởTP.HCM. Ảnh: HOÀNGGIANG
trong so nay
Dự báo 2023:
3 sản phẩm nhà
đất vẫn nóng
Dângặp
khóvìCCCD
sai thông
tin,saisố
địnhdanh
“Từmặtđấtđếnbầutrời”-
Nhữngkýứchàohùng
VụAlibaba:Bán“vịtgiời”,vẫn
lừađượchàngngànngười
trang
10
trang
13
trang
7
trang
14
SỐ
288
(6664) -
Thứ Năm 15-12-2022
CHỦQUẢN
:
ỦYBANNHÂNDÂN THÀNHPHỐHỒCHÍMINH
BÁO ĐIỆN TỬ:
Nói về Công ước Liên Hợp
Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, một
số chuyên gia quốc tế bên cạnh việc khẳng
định giá trị to lớn của công ước này, cũng
thừa nhận rằng khác với luật pháp quốc gia,
luật quốc tế hiện vẫn thiếu lực lượng “cảnh
sát” để thực thi công lý.
(Xem tiếp trang 16)
BiểnĐông:
Cần“cảnhsát”
thựcthiUNCLOS
trang
11
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook